Velkommen til Nordkapp Bompengeselskap AS

March 27th, 2014

Nordkapp Bompengeselskap AS ble stiftet i 1992.
Selskapets aksjonærer er Finnmark fylkeskommune og Nordkapp kommune.
Bompengeselskapet finansier ca. 210 millioner kroner av prosjektkostnadene ved opptak av lån. Sommeren 1993 startet en forhåndsinnkreving av bompenger. Fergetakstene økte 20 prosent.

Fra 1997 er midler fra bompengeselskapet med på å finansiere de løpende kostnadene på prosjektet.


Bompengestasjonen er plassert på Veidnes. Dette for å kunne kjøre på hele Magerøya uten å betale bompenger. Bompengeselskapet er ansvarlig for driften av bomstasjonen, og nedbetalingstiden er beregnet til 15 år fra åpningsdato 15 juni 1999.

Det blir krevd inn bompenger begge veier. Bompengestasjonen er døgnbetjent.

Du kan lese mer om AS og eierstrukter ved å besøke ToppFinans.com. Der finner du samfunnsnyttig og god informasjon.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.